சமீபத்திய பதிவுகள்

திருக்குர்ஆன்

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு அத்தியாயம் – 1 - அல் ஃபாத்திஹா - தோற்றுவாய் அத்தியாயம் - 2 - அல் பகரா - அந்த மாடு அத்தியாயம் - 3 - ஆலு இம்ரான் - இம்ரானின் குடும்பத்தினர் அத்தியாயம் - 4 - அன்னிஸா - பெண்கள் அத்தியாயம் - 5 - அல் மாயிதா - உணவுத் தட்டு அத்தி...

தொழுகை சட்டங்கள்

உளூ தொழுகைக்கு மட்டும் உரியதா?

உளூ தொழுகைக்கு மட்டும் உரியதா? உளூ தொழுகைக்கு மட்டும் உரியதா? ஃபாத்திமா நவ்ஷீன் பதில் : தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்கு முன், குறிப்பிட்ட உறுப்புக்களைக் கழுவித் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது அவசியமாகும். இத்தூய்மை உளூ எனப்படும். உளூ எனும் தூய்மை இல்லாமல் தொழுதால் தொழுகை நிறைவேறாது. உளூச் செய...

கடுமையான அசுத்தம் பட்டால் மண் போட்டு கழுவ வேண்டுமா?

கடுமையான அசுத்தம் பட்டால் மண் போட்டு கழுவ வேண்டுமா? நஸீம். பதில்: பொதுவாக அப்படி மார்க்கத்தில் சொல்லப்படவில்லை. நாயின் எச்சில் பாத்திரத்தில் பட்டால் மண் போட்டு கழுவுமாறு நபிகள் நாயகம் ஸல் அவர்கள் கட்டளையிட்டுள்ளனர். நாயின் எச்சில் மிகவும் விஷத்தன்மையுடையது. இதன் மூ...

நவீன பிரச்சனைகள்

வீடியோ :

கேள்வி பதில் வீடியோ :

முஸ்லிமல்லாவர்களின் சந்தேகங்கள்

தொழுகை சட்டங்கள்

Continue to the category

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

பெண்களுக்கான சட்டங்கள்

நவீன பிரச்சனைகள் :